Leurink Inkoopadvies- en projectmanagement


Senior Inkoper, inkoopadviseur

  • Sturing geven aan projecten gericht op het inkoopproces bij complexe Europese aanbestedingen;
  • Bepalen van de juiste aanbestedingsstrategie voor het aanbestedingsproces;
  • Management adviseren en rapporteren;
  • Licentiehouder TenderNed, het marktplein voor aanbestedingen.

Projectmanager, Facilitair en Huisvesting

  • Het organiseren en leiding geven aan de projectorganisatie;
  • Zorgdragen voor de totstandkoming en uitvoering van de projectopdracht conform het projectplan;
  • Bewaken van de kwaliteit en voortgang van het project, sturen op projectresultaat.
  • Risicomanagement en planning;
  • Gesprekpartner op strategisch, tactisch en operationeel niveau;
  • Ontwikkelen van beleid rond facilitaire en huisvesting dienstverlening.