Referenties


Gemeente Almelo

Regionale (Twente) Europese Aanbesteding IT hardware afgerond en voor zowel End-user devices als Complexe hardware definitief gegund aan Centralpoint. Met dank aan Lydia Leurink inkoopadvies- en projectmanagement voor de professionele aanbestedingsondersteuning. 
René Krol, 1e Adviseur Informatisering & Automatisering, 2022


Regio Twente

Lydia is een professionele, no-nonsense inkoopadviseur met kennis van zaken. We hebben samen enkele aanbestedingstrajecten uit mogen voeren binnen Regio Twente. Efficiënt, betrouwbaar en in heldere bewoordingen heeft ze mij en de organisatie naar een hoger niveau weten te tillen. Lydia heeft bijzonder veel kennis van aanbestedingen en inkooptrajecten. Flores Lem, Facilitair Expert GGD-JGZ.
Flores Lem, Facilitair expert bij GGD Twente


Regio Twente

Lydia heeft voor langere tijd een tijdelijke functie vervuld bij Regio Twente, namelijk als Inkoopadviseur. In die periode heeft zij meer body gegeven aan deze functie en de basis gelegd om de komende jaren deze functie beter te positioneren in de organisatie. Lydia is een prettige collega waar je fijn mee kunt samenwerken. Ze heeft aangetoond veel kennis van de Inkoop discipline te hebben maar is ook goed in staat die kennis over te dragen naar collega’s. Verder is ze betrouwbaar, komt haar afspraken na en ook een harde werker die middels een goede planning er voor zorgt dat afspraken worden nagekomen. Kortom, een collega’s waar je op kunt bouwen en fijn mee kunt samenwerken.
Sander Engbers, MSc RC Business controller


Gemeente Enschede

Lydia, is gedreven in haar werk, erg kundig en zeer prettig om mee samen te werken. Wegens capaciteitsgebrek hebben we Lydia voor twee Europese aanbestedingen ingehuurd. Deze heeft zij van start project tot aan de contractondertekening begeleid. Mede dank zij haar kennis en persoonlijke inbreng zijn mooie resultaten behaald. Daarnaast heeft ze zich onze organisatie snel eigen gemaakt. Ik zou haar zo weer in huren.
Wilma ten Brinke, Inkoopadviseur gem. Enschede


Gemeente Hengelo

Lydia is een gedreven professional, draait er niet om heen, kun je rustig om een (aanbestedings-)boodschap sturen. Binnen de Gemeente Hengelo is ze een gewaardeerd inhuurkracht, die in staat is gebleken de organisatie te helpen bij het veranderingsproces dat professioneel inkopen toch vaak is. Het is wat mij betreft een aanrader voor uw organisatie om haar in te huren voor een adviestraject.
Sander Vaneker, Gemeente Hengelo


Rijksoverheid

In mijn functie als senior inkoper voor de Rijksoverheid geef ik sturing aan projecten gericht op het inkoopproces bij Europese aanbestedingen. Ik ben hier werkzaam sinds 2008.


COA

Samen met Lydia en zes andere collega’s hebben we de Inkoopafdeling gepositioneerd en geprofessionaliseerd. Lydia heeft hier een wezenlijke bijdrage aan geleverd. Lydia handelde snel, adequaat en zeer professioneel. Het out of the box denken ging haar snel en goed af. Daardoor kwam zij met zeer goede ideeën die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de professionalisering.
Erik Mars, Inkoopadviseur eigen bedrijf Mars inkoopadvies


NEVI

Nevi vrouwennetwerk, voormalig bestuurslid
Het Nevi vrouwennetwerk is een actief netwerk van en voor vrouwelijke inkoopprofessionals met een opleiding op HBO/ Academisch niveau dan wel werkzaam binnen inkoop op tactisch of strategisch niveau.


Gemeente Almelo

Naast het van a tot z begeleiden van aanbestedingstrajecten was Lydia betrokken bij het nieuw leven inblazen van de inkoopfunctie en ook het opleiden van de inkoper. Wij hebben haar ervaren als een zeer (des)kundige collega die naast de inbreng van heel veel vakkennis ook oog had voor de persoonlijke aspecten binnen een projectteam. Als u op zoek bent naar een gedreven professional bent u bij haar aan het juiste adres!
Patrick Wolters, Adviseur Inkoop Gemeente AlmeloGemeente Almelo

Lydia heeft voor de gemeente Almelo de aanbesteding verzorgt van onze planning en control applicatie.
Wij zijn zeer tevreden over Lydia als adviseur voor aanbestedingen en inkoopontwikkeling.
Lydia is prettig in omgang en ze levert maatwerk voor de organisatie.
Marc Weernink, Manager BO Financien & CSVI