Over mij


Ik word ingehuurd om de inkoop- en (Europese) aanbestedingsprocessen door te ontwikkelen en deze te borgen in organisaties. Ik adviseer over de positionering van Inkoop en de wijze waarop leveranciers-, en contractmanagement kan bijdragen aan het realiseren van beoogde bedrijfsresultaten. Ik begeleid aanbestedingstrajecten en leid desgewenst inkopers en/of contractmanagers op.

Ik ben professioneel, deskundig, zelfstandig, kritisch en zorgvuldig. Een teamspeler, betrokken, loyaal en praktisch. Ik heb inzicht in maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen.

Opleidingen

  • Nevi 1 en 2
  • PRINCE2 Project Management, APMG International, Quint Wellington Redwood Nederland B.V.,

Ik ga innovatief en proactief met inkoop en contractmanagement om, zorg voor praktische verbeteringen en lever een bijdrage aan de implementatie van inkoop beleidskeuzes. Ik draag actief bij aan bewustwording, kwaliteits- en kennisborging. Ik ben een professionele, no-nonsense inkoopadviseur met kennis van zaken en ik werk graag samen met anderen.

Ik stel mijn vakkennis en expertise graag ter beschikking aan aanbestedende diensten. De werkzaamheden voor mijn onderneming verricht ik in deeltijd, naast mijn functie in dienstverband bij de Rijksoverheid.

Neemt u gerust contact met me op voor nadere informatie of een afspraak.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen;
Leurink Inkoopadvies doneert aan Stichting Twentse Waterpompen Cambodja zet zich in om de leefbaarheid in Cambodja te verbeteren. Op het platteland van Cambodja is, door onder andere een gebrekkige infrastructuur, geen tot zeer weinig goed drinkwater voorhanden. Daarom legt STWC waterpompen aan op het platteland rondom Siem Reap, in de nabijheid van Angkor Wat. Op die manier verbeteren ze de leefomstandigheden van arme Cambodjanen. Goed drinkwater vermindert ziektes en kindersterfte.